Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9 TORTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tortuna5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TORTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TORTUNA PRÄSTGÅRD 1:9

Historik

Text saknas för närvarande

Enligt obekräftade uppgifter skall Tortuna ha uppstått som annex till Björksta kyrka. En träkyrka lär ha funnits redan på 1000-talet. Delade meningar råder om när den ersattes av nuvarande kyrka i sten. Vanligast är uppfattningen att den uppfördes under 1200-talets senare del, med kyrkorum och kor sammanbyggt under ett tak. Den hade två portaler mot söder, i östra gaveln ett trekopplat fönster och i södra sidan antagligen två dubbelkopplade fönster. Kyrkorummet var täckt med ett tunnvalv i trä.

För mer historik rörande kyrkan se kyrkobyggnaden/kyrkan samt bifogad PDF.

År 1300 - 1399 Nybyggnad
Den ursprungliga stenkyrkan uppfördes med kyrkorum och kor under samma tak, samt sakristia mot norr. På södra långsidan fanns två portaler, i östra gaveln ett trekopplat fönster och i södra sidan antagligen två dubbelkopplade fönster. Kyrkorummet var troligen täckt med ett trätunnvalv. Källor: Kilström, s 2 RAÄ: Bedömning av Ann-Catherine Bonnier
År 1468 - 1468 Nybyggnad
Enligt 1830 års inventarieförteckning av Kgl majts förordning skall kyrkan ha blivit uppförd 1468 i biskop Labelis tid och då Jakob Thoresson här var pastor. Förmodligen är detta ett felaktigt antagande som under lång tid traderats. Källa: ATA: Inven-tarieförteckning 1830
År 1577 - 1577 Brand - Delvis förstörd
Vid Eskilsmässotid (den 12 juni) inträffade ett blixtnedslag så att kyrkan och klockstapeln med tre klockor avbrann.
År 1805 - 1805 Ändring
Vid inventering detta år konstaterades att klockstapeln var så förfallen att den blivit farlig att använda. Källa: VS: E I V a: 91 b, inventarium 1805