Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, SKERIKESBY 4:10 SKERIKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960611/077

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKERIKE KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SKERIKESBY 4:10

Historik

Text saknas för närvarande

Då Skerike fick kyrka i sten, troligen omkring 1200, omfattade den ett långhus som var lägre än idag och ett kor som var ännu smalare och lägre. Torn fanns från inte från början, men kan ha tillbyggts ganska snart därefter. Omkring 100 år senare byggdes långhuset ut till dagens storlek. Östra gaveln fick ett högt, gotiskt fönster och pryddes nu eller möjligen något senare med en tegelblindering i form av ett stort kors. Inträde skedde genom en flersprångig portal på sydsidan. Mot norr tillkom sakristia och möjligen tillbyggdes kyrkans västtorn först nu.

Från början var kyrkorummet sannolikt täckt med ett tunnvalv av trä, men und...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - Okänt Nybyggnad
Stenkyrkan bestod ursprungligen av ett långhus som var lägre än idag och ett kor som var ännu smalare och lägre. Torn fanns från inte från början, men kan ha tillbyggts ganska snart därefter. Källa: Kilström, s 2 RAÄ: Bedömning av A-C Bonnier (tornet)
År 1796 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogårdsmuren omlades på södra sidan Källa: VS: E IV a; 75 b, Protokoll 5/9 1798