Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 ROMFARTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

romfartuna1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ROMFARTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3

Historik

Text saknas för närvarande

Dendrokronologiska analyser av kyrkans medeltida takstolar tyder på att den uppfördes omkring 1310. Ursprungligen var byggnadskroppen rektangulär med två ingångar på södra sidan. I korgaveln fanns troligen ett trekopplat fönster, på norra och södra långsidan vardera ett tvåkopplat fönster. Det brant sluttande yttertaket var sannolikt spånklätt. Över det ursprungliga kyrkorummet fanns ett högt trätunnvalv med stor spännvidd. Kyrkorummets väggar var dekorerade med målningar i bysantinsk stil, varav fragment återstår.

Vid ombyggnad som fullbordades 1427 blev murade valv slagna över kyrkorummet, så att det delades i ett mittskepp oc...

Läs mer i eget fönster
År 1310 - Okänt Nybyggnad
I de äldsta delarna av kyrkans takstolar, på södra sidan, förekommer virke som med säkerhet fälldes vinterhalvåret 1306-07. (Resultat av dendrokronologisk analys, redovisat 1999-09-10 av Tomas Bartholin, Nationalmuseet i Köpenhamn) Tidigare har antagits att Romfartuna kyrka tillkom omkring 1300, eventuellt redan på 1260/70-talet. Mot bakgrund av ovannämnda dendrodatering förefaller det rimligt att bygget snarare ägde rum omkring 1310. Den ursprungliga byggnadskroppen var rektangulär med rak koravslutning och två ingångar på södra sidan. I korgaveln fanns troligen ett trekopplat fönster, på norra och södra långsidan vardera ett tvåkopplat fönster. Det brant sluttande yttertaket var från början sannolikt spånklätt. Över det ursprungliga kyrkorummet fanns ett högt trätunnvalv med stor spännvidd. Kyrkorummets väggar dekorerades med målningar i bysantinsk stil, varav fragment finns kvar på norra sidan. (Målningarna har av specialister hänförts till 1200-talet, men så gammal är kyrkan uppenbarligen inte) Källor: ATA: Raä dnr 331-3428-1998 Boström, s Edgren, s 2-5
År 1827 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmurens nordöstra och östra sidor omlades. Källa: VS: E IV B; 89, Inventarium 1841
År 1905 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
I västra stigluckan uppsattes järngrindar Västerås konstsmidesfabrik Källa:LAU: Romfartuna församlingsarkiv För mer info ang kyrkans historik se kyrkobyggnaden.