Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, LILLHÄRADS PRÄSTGÅRD 1:3 LILLHÄRADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lillhärad1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LILLHÄRADS KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

LILLHÄRADS PRÄSTGÅRD 1:3

Historik

Text saknas för närvarande

Troligen var platsens första kyrka byggd i trä. Någon gång på 1200-talet byggdes istället en salkyrka i sten. Den förlängdes med ett kor 1762-63. Grundplanen som därmed erhölls är alltjämt avläsbar i dagens kyrka, i stort sett ett nybygge från 1848-49.

Den medeltida kyrkan hade förstörts vid en brand långfredagen den 17 april 1840. Förödelsen följdes av många års lokal oenighet, som främst gällde om en ersättande kyrka skulle byggas. En majoritet inom församlingen ville inte det, men sedan begäran om att slippa avslagits 1843 av Kungl. Maj: t påbörjades sent omsider en insamling för att kunna finansiera bygget. Insamlingen tycks ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - Okänt Nybyggnad
En stenkyrka uppfördes på platsen. Grundläggningen gjordes på en rustbädd av furutimmer. Delar av denna kyrkas grund och yttre murar ingår i dagens kyrka som uppfördes 1848-49.
År 1840 - Okänt Brand
Långfredagen den 17 april 1840 antändes spåntaket på Lillhärads medeltida kyrka av en gnista från sakristians eldstad. Hela kyrkan fattade eld under pågående Gudstjänst. Kyrkans tak brann ned, liksom kyrkorummets inredning, en stor del av kyrkans inventarier, böcker och handlingar, samt klockstapeln intill. Dess båda klockor smälte. Kyrkans kvarvarande murar stod oskyddade för väder och vind i två års tid. Gudstjänster hölls tills vidare i en sal hos änkefru Svärdströms gård i Skästa. Källa: VS: E IV B; 61, berättelse om kyrkans brand och återuppbyggnad
År 1849 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Ändring – kyrkogård Kyrkogården utvidgades österut genom att en del av prästgårdens mark togs i anspråk. Källa: VS: E IV B; 61, visitation 29-30/6 – 1861
År 1850 - Okänt Nybyggnad
Ett bisättningshus uppfördes invid kyrkans östra gavel Källa: VS: E IV B; 61, visitation 29-30/6 - 1861
År 1880 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Ny kyrkogård anlades på en sandås norr om kyrkan. Den gamla runt kyrkan hade dömts ut som alltför vattensjuk. Källor: VS: F III a; 36, visitation 1-2/8-1891 Kilström, s 12
År 1926 - Okänt Rivning
Rivning av Bisättningshuset som funnits invid kyrkans östra gavel. Källa: VLM: Historik