Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4 KÄRRBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kärrbo11.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄRRBO KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KÄRRBO KLOCKARGÅRD 1:4

Historik

Text saknas för närvarande

Bevarad 1200-talsdopfunt och äldsta kända dokument - från 1309 – ligger till grund för den etablerade uppfattningen att Kärrbo kyrka uppfördes på 1200-talet. Dåvarande långhus var kortare, hade bara små fönster mot söder och över kyrkorummet fanns ett trätak.

För kyrkans historik se kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1665 - 1666 Nybyggnad
Ny klockstapel byggdes på kyrkogården av resvirke med brädfodring. Källa: ATA: Ihrfors, s 718
År 1697 - Okänt Rekonstruktion
Efter blixtnedslag blev klockstapeln reparerad. Den försågs med fyra nya spiror på huven, järnringar omkring 2 hjärtstockar och dubbelt band av timmerstockar fästade med järn på alla hörn till dess fot och underbyggnad. Källa: ATA: Ihrfors, s 719
År 1816 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Mot bakgrund av att kyrkogården var vattensjuk väcktes fråga om anskaffande av annan begravningsplats. Då någon sådan inte fanns att uppbringa grävdes istället dike under sakristian och till en del under kyrkogolvet. Därmed blev kyrkogårdsmarken torrare och befanns även i fortsättningen vara användbar. Källa: VS: E IV a; 42b, Inventarium 30/7 1824
År 1861 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades. Materialboden från 1779 fick ny placering.
År 1939 - 1941 Nybyggnad
Nytt bårhus/gravkapell uppfördes på kyrkogårdens norra del, där tidigare varit en timrad bod. Kapellet fick spritputsade fasader och spåntäckt tak. Det förgyllda kors som stod i kyrkans kor 1815-1921 flyttades in i gravkapellet. Invigning ägde rum den 28 september 1941. Arkitekt E Leffler, Stockholm VLM: Otryckt skrift av Åke Tiberg, s 6