Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5 HUBBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

hubbo3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUBBO KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HUBBO PRÄSTGÅRD 1:5

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkans äldsta inventarium är dopfunten i sandsten, med ursprungligt koniskt trälock för vigvattnets skydd, troligen från 1100-talet. Allmänt antas att den första kyrkan på platsen byggdes vid denna tid, sannolikt i trä, möjligen med vidbyggd sakristia i sten

Under 1300-talets första hälft byggdes istället nuvarande kyrka i gråsten med tegelmurade, branta gavelrösten. Den omfattade långhus med kor under samma tak och sakristia mot norr. Sadeltaket var spåntäckt. Över kyrkorummet var ett trätak, oklart i vilket utförande.

Ungefär 150 år senare slogs kyrkorummets tre stjärnvalv, vilande på bastanta hörn- och strävpelare. Mot sö...

Läs mer i eget fönster
År 1770 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmur av gråsten nybyggdes runt alla fyra sidor Källa ATA: Inven-tarium 1829
År 1904 - 1907 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades söderut och österut genom markförvärv från komministerbostället. Den förvärvade marken uppfylldes till samma nivå som befintliga kyrkogården. Till fyllning användes lerbankar uppkomna genom grävning av ett stort avloppsdike på Mälby ägor. Östra, södra och del av norra muren nybyggdes och nya planteringar anlades. Den förnyade och utvidgade kyrkogården invigdes 1907 av biskop Lövgren. HF: Köpebrev 12/11-1903, lagfart 15/3-1904 VSB: Glimtar ur Hubbo församlings historia, s 21-22
År 1951 - Okänt Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot norr. Konsulent Axel Eliasson HF: Plan för utvidgning, mars 1951

Axel Eliasson (Trädgårdsarkitekt)

År 1957 - 1960 Ändring - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades mot söder med fyra regelbundna kvarter och ett par mindre urngravsområden. Officiell invigning ägde rum den 28 augusti 1960 av domprost O Rundblom och församlingens kyrkoherde E G Solberg. Kyrkogårds-föreståndare Gösta Hagberg Källa: VSB: Glimtar ur Hubbo församlings historia, s 22-23