Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, DINGTUNA KYRKBY 1:14 DINGTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960521/057

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DINGTUNA KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

DINGTUNA KYRKBY 1:14

Historik

Text saknas för närvarande

Av stiftets kyrkplatser räknas Dingtuna till en av dem med längst historisk kontinuitet. Vid den dåvarande tingsplatsen uppfördes troligen på 1000-talet den första kyrkan i trä, på 1100-talet ersatt med en liten stenkyrka med absid för koret, samt sakristia tillbyggd 1250-1300. Murverk efter första stenkyrkan finns under koret i dagens avsevärt större salkyrka, uppförd omkring 1300. Långhusets yttermurar fick redan då sitt nuvarande omfång. Mot söder fanns vapenhus och mot norr en tunnvälvd sakristia, smalare än dagens. Denna hade behållits från den tidigare kyrkobyggnaden. Kyrkan hade spånklätt sadeltak och högt sittande fönster. Ö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - Okänt Nybyggnad
Murverksrester av en tidigare stenkyrka finns under koret och sakristian i den nuvarande kyrkan. Denna föregångare var antagligen från 1100-talet, där sedan tidigare varit tingsställe. Kyrkan mätte invändigt 25 meter i längd, 9 meter i bredd. (Beträffande Gillbergs antaganden: Att denna kyrka skulle ha haft en vidbyggd kastal är knappast troligt) Gillberg, s 13 Källor: Kilström, s 2 RAÄ: Bedömning av Ann-Catherine Bonnier För övriga händelser rörande kyrkogården se bifogad PDF. För historik och händelser rörande kyrkan se kyrkobyggnad samt bifogad PDF.