Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, PRÄSTGÅRDEN 2:1 VÄRMDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0744

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRMDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTGÅRDEN 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Värmdö kyrka är Stockholms skärgårds äldsta och enda medeltida kyrka. För att vara en uppländsk medeltidskyrka är den ovanligt stor, vilket avspeglar att den var byggd för att tjäna en stor församling. Kyrkan är troligen uppförd under 1300-talet med tillbyggnader av sakristia, vapenhus och gravkapell under 1400-talet.

Gravkapellen har tjänat som gravkor åt släkterna Fleming, Bagge, Snakenborg m fl och kyrkan är rikt smyckad med gravminnen efter de i trakten betydelsefulla släkterna. Kyrkan äger även ett stort antal medeltida träskulpturer.

Värmdö kyrka är skyddad ...

Läs mer i eget fönster

Värmdö kyrka är Stockholms skärgårds äldsta och enda medeltida kyrka. För att vara en uppländsk medeltidskyrka är den ovanligt stor, vilket avspeglar att den var byggd för att tjäna en stor församling. Kyrkan är troligen uppförd under 1300-talet med tillbyggnader av sakristia, vapenhus och gravkapell under 1400-talet.

Gravkapellen har tjänat som gravkor åt släkterna Fleming, Bagge, Snakenborg m fl och kyrkan är rikt smyckad med gravminnen efter de i trakten betydelsefulla släkterna. Kyrkan äger även ett stort antal medeltida träskulpturer.

Värmdö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen.

Den nuvarande kyrkan...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nybyggnad
Stenkyrka uppförs. Triumfkrucifix anskaffas.
År 1400 - 1499 Ändring
1430-tal Sakristia och vapenhus byggs till 1460-tal Fem stjärnvalv slås. Spiraltrappa till vinden i kyrkans sydvästra hörn byggs. 1480-tal Två kapell byggs till. Det norra kapellet valvslås
År 1600 - 1699 Ändring
Kapellen tas helt i bruk som gravkor. Det norra, s k Baggekoret, för släkterna Bagge, Snakenborg. Det södra, s k Flemingska koret, för släkten Fleming
År 1624 - 1624 Nybyggnad
Klockstapel uppförs
År 1633 - 1633 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Stiglucka av trä uppförs i väst
År 1686 - 1686 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Delar av bogårdsmuren uppmuras med gråsten i kalkbruk och täcks med tjärat spån. Stigluckor av sten uppförs i väst och söder.
År 1687 - 1687 Nybyggnad
Benhus byggs till.
År 1700 - 1729 Nyanläggning - Inhägnad
Tidigt 1700-tal: Stiglucka uppförs. 1732: Stiglucka uppförs av murmästare Lilliander.
År 1738 - 1738 Nybyggnad
Klockstapel uppförs av slottsbyggmästaren P Gerdes
År 1784 - 1784 Ändring - Inhägnad, mur
Östra ingången i bogårdsmuren sätts igen. Stiglucka rivs. Gångar från stigluckor till kyrkan läggs med sten.
År 1809 - 1809 Nybyggnad
Ny klockstapel byggs.
År 1876 - 1876 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öst.
År 1892 - 1892 Nybyggnad
Gravkapell uppförs.
År 1915 - 1915 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas nord-öst om kyrkogårdsmuren.
År 1958 - 1958 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas
År 1977 - 1977 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs i tallbacken nordost om kyrkan