Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värmdö kn, BRUNN 1:15 INGARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-1355

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
INGARÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Värmdö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRUNN 1:15

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Ingarö kyrka började byggas 1790 och invigdes 1792. 1932 byggdes sakristian till mot norr och söder samt byggdes en våning på för skrudkammare efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjort (1887-1971).

Ingarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Inga var namnet på en av Värmdö skeppslags tretton fjärdingar. 1740 möter man namnet Ingarö första gången och 1776 inrättas en skola, vars förste skolmästare var prästen Samuel Ödmann. Han blev så småningom även den förste komministern på ön. Kyrkan,...

Läs mer i eget fönster

Ingarö kyrka började byggas 1790 och invigdes 1792. 1932 byggdes sakristian till mot norr och söder samt byggdes en våning på för skrudkammare efter ritningar av arkitekt Ragnar Hjort (1887–1971).

Ingarö kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen och ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Inga var namnet på en av Värmdö skeppslags tretton fjärdingar. 1740 möter man namnet Ingarö första gången och 1776 inrättas en skola, vars förste skolmästare var prästen Samuel Ödmann. Han blev så småningom även den förste komministern på ön. Kyrkan, från början kallad Pilhamns kapell, byggdes på initiativ av och ...

Läs mer i eget fönster
År 1792 - 1792 Nybyggnad
Ingarö kyrka invigs.
År 1928 - 1928 Utvidgning - Begravningsplats
Begravningsplatsen utvidgas.
År 1973 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot norr.
År 1975 - 1975 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anläggs öster om kyrkan.
År 2002 - 2002 Nyanläggning - Minneslund
Förändring och nyanläggning av minneslund enligt förslag från Nova Markkonsult AB.