Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vallentuna kn, MARKIMS KYRKA 1:1 MARKIMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lx2005-0850

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARKIMS KYRKA (akt.)
Stockholm
Vallentuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MARKIMS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN STOCKHOLMS LÄNS MUSEUMS KYRKOKARAKTÄRISERINGSPROJEKT
Markims kyrka är uppförd omkring år 1200. Kyrkan bevarar sin planform med långhus och smalare absidförsett kor, karaktäristiskt för tidigmedeltida kyrkor i Uppland. Den romanska kyrkan har under senmedeltid valvslagits och försetts med kalkmålningar samt byggts till med vapenhus och sakristia.
Markims kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.
Markims kyrka uppfördes som sockenkyrka, troligen på en plats med gammal hävd som helig plats. På kullen där kyrkan är anlagd har funnits en offer...

Läs mer i eget fönster

Markims kyrka är uppförd omkring år 1200. Kyrkan bevarar sin planform med långhus och smalare absidförsett kor, karaktäristiskt för tidigmedeltida kyrkor i Uppland. Den romanska kyrkan har under senmedeltid valvslagits och försetts med kalkmålningar samt byggts till med vapenhus och sakristia.

Markims kyrka är skyddad enligt 4 kapitlet lagen om kulturminnen. Kyrkan ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården.

Markims kyrka uppfördes som sockenkyrka, troligen på en plats med gammal hävd som helig plats. På kullen där kyrkan är anlagd har funnits en offerkälla och kullen var sannolikt en kultplats under hednisk tid....

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkan uppförs med långhus och smalare absidförsett kor.
År 1727 - 1727 Nybyggnad
En öppen klockstapel uppförs. En ny lillklocka köps in.
År 1752 - 1752 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren med tjärat spåntak och två stigluckor läggs om
År 1776 - 1776 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
74 lönnar och rönnar planteras omkring muren.
År 1791 - 1791 Nyanläggning - Inhägnad
Två stigluckor uppförs av sten. Två äldre stigluckor av trä rivs.
År 1813 - 1813 Nyanläggning - Inhägnad
Kyrkogårdsmuren läggs om.
År 1843 - 1843 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Nya träd planteras.
År 1847 - 1847 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren läggs om.
År 1875 - 1875 Ändring - Inhägnad, mur
Grindpelarna kom till. Två äldre stigluckor rivs.
År 1897 - 1897 Ändring - Inhägnad, mur
Järngrindarna till grindpelarna tillkommer.