Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säffle kn, KYRKAN 1 SÄFFLE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 151:36

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÄFFLE KYRKA (akt.)
Värmland
Säffle

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KYRKAN 1

Historik

HISTORIK FRÅN BYGGNADSREGISTRET OCH FRÅN PROJEKTET SOCKENKYRKORNA KULTURARV OCH BEBYGGELSEHISTORIA - Säffle kyrka från 1965 ingår i en stor anläggning med församlingsbyggnad och friliggande klockstapel i anslutning till park i stationssamhällets centrala delar. Byggnadskomplexet uppfördes efter ritningar av arkitekt Gunnar Bornö. Den salformade kyrkan är belägen i anläggningens östra del, med altaret i söder; utbyggd sakristia på korpartiets östsida. Ingången är förlagd i norr. Kyrkans exteriör är klädd med brunt fasadtegel under flacka sadeltak med koppartäckning. Kyrkorummet har stor volym med väggar av slammat tegel. Orgelläktare...

Läs mer i eget fönster