Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, KUNGSÄNGENS KYRKBY 8:1 KUNGSÄNGENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kungsängens kyrka columbarium.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGSÄNGENS KYRKA (akt.), KUNGSÄNGENS KYRKA (STOCKHOLMS-NÄS KYRKA) (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KUNGSÄNGENS KYRKBY 8:1

Historik

Kungsängens kyrka består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. På en mindre höjd några hundra meter väster om kyrkan står en klockstapel, troligen uppförd 1640. På grund av ökat innevånarantal i Kungsängen byggdes 1972 en kapellbyggnad som annex till kyrkan, efter ritningar av arkitekterna Hans Matell och Anders Nordström. Byggnaden uppfördes i anslutning till columbariet som tillkom tio år tidigare. Av den äldsta romanska kyrkan från 1200-talets första hälft återstår långhusets västra del. Omkring 1300 förlängdes långhuset åt öster till salkyrka, och omkring hundra år senare uppför...

Läs mer i eget fönster

Kungsängen kyrka är uppförd under 1200-talet med ett kort rektangulärt långhus av gråsten och ett samlare kor. I dagens kyrka ingår den ursprungliga romanska kyrkans murverk i de två västligaste travéerna som bevarar en romansk fönsteröppning.

Vid 1200-talets slut eller 1300-talets början revs den romanska kyrkans kor och kyrkan förlängdes till en salkyrka med ett ovanligt långt korparti. I samband med ombyggnaden byggdes den södra portalen om i gotisk form.

Sakristia tillfogades vid 1300-talets slut eller 1400-talets början och försågs med kryssvalv. Under 1400-talets senare hälft kom vapenhuset till och välvdes samtidigt s...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1250 Nyanläggning
1200-talets första hälft, kyrka uppförs.
År 1640 - 1640 Nybyggnad
En öppen klockstapel uppförs.
År 1659 - 1659 Ändring
Kyrkogårdsmur med kalkbruk och spånad huv omtalas.
År 1684 - 1684 Ändring - Inhägnad, mur
Uppmurning av kyrkogårdsmuren.
År 1693 - 1693 Nybyggnad
Stiglucka uppförs.
År 1700 - 1700 Nybyggnad
Bårhus uppförs.
År 1701 - 1701 Ändring - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren putsas och vitfärgas samt murens tak spånas om.
År 1750 - 1750 Ändring
Klockstapelns tak lagas och ”knappen och flaggan” förtentes.
År 1763 - 1763 Ändring - Begravningsplats
Gång kring kyrkogårdsmuren tas upp samt kyrkogården uppsnyggas.
År 1776 - 1776 Nybyggnad
Ny stiglucka uppförs mitt emot kyrkans västra ingång.
År 1778 - 1778 Ändring - Inhägnad, mur
Ny kyrkogårdsmur utan täckning uppförs något högre än den gamla.
År 1807 - 1807 Plantering
Träd planteras
År 1814 - 1814 Plantering
Träd planteras.
År 1826 - 1826 Ändring
I stället för stigluckor uppförs två ingångar försedda med stolpar av putsat tegel med tak av plåt krönta av svarvade klot.
År 1830 - 1830 Ändring
Renovering av klockstapeln.
År 1847 - 1847 Ändring
Nya stenpelare till kyrkogårdsmurens södra ingång sätts upp. Skänks av friherre Carl Björnstjerna på Stäket.
År 1858 - 1858 Ändring
Järngrindar anskaffas till stenpelare i kyrkogårdsmurens ingång.
År 1859 - 1859 Ändring
Renovering av klockstapeln.
År 1872 - 1872 Plantering
Träd planteras.
År 1882 - 1882 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt öst och väst. Ny kyrkogårdsmur uppförs till större delen.
År 1920 - 1920 Ändring
Renovering av klockstapeln.
År 1950 - 1959 Flyttning
Klockstapeln flyttas.
År 1962 - 1962 Nybyggnad
Columbarium uppförs.
År 1965 - 1965 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mellan kyrkan och columbariet.
År 1972 - 1972 Nybyggnad
Kapellbyggnad efter ritningar av arkitekterna Hans Matell och Anders Nordström uppförs som annex till kyrkan i anslutning till columbariet.
År 1980 - 1989 Rivning
”Klockargården” rivs. Ny församlingsbyggnad uppförs på platsen.
År 1980 - 1989 Nybyggnad
Två förråd uppförs.
År 1986 - 1986 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården i väster och norr. Minneslund inrättas. Konservering och placering av gravvård av trä från 1952 i columbariet. Ekonomibyggnad för kyrkogårdsförvalning uppförs. Bisättningsrum anordnas i äldre byggnad vid kyrkogårdsmuren.