Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Falkenberg kn, LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1 LJUNGBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

2017-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUNGBY KYRKA (akt.)
Halland
Falkenberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Folkrörelse och föreningsliv - Ej utrett

LJUNGBY PRÄSTGÅRD 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - LJUNGBY
BEFOLKNINGSTAL - 1805: 914, 1900: 1645, 1995: 1165

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger enskilt vid ett vägkors, på Ljungby prästgårds ägor. I miljön ingår pastorsexpedition och församlingshem direkt sydväst om kyrkan. Huvuddelen av Ljungbys bebyggelse ligger en bit norr om kyrkan, främst bestående av villa- och viss industribebyggelse. Kyrkan återfinns på gränsen mellan den öppna odlingsmarken i Ätrans dalgång och socknens begränsade skogsmarker. Ljungby ingår i Ätradalens riksintresseområde (se Abild sn).

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Murad stenkyr...

Läs mer i eget fönster