Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, CEDERN 1 TOMASKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

tomas1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOMASKYRKAN (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

CEDERN 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Anläggningen belägen på plan mark inom bostadsområde. Kyrkorummet är friliggande på en gård som bildas av två flankerande envåningsbyggnader med kompletterande lokaler och en låg mur i öster. Röda fasadtegelmurar med träluckor på klocktornet över vapenhuset. Flacka takfall. Det separat avskilda koret har ett kvadratiskt enluftsfönster i sydväggen och en låg ljusspalt mot tak längs hela bredden. Altartavla i fem delar av Karl Kylberg. Naturfärgat trätak av granpanel i hela kyrkorummet. Putsade väggar. Golv av kalksten. Bänkkvarter av lösa stolar. Sakristian belägen norr om vapenhuset.

Källa: Illers...

Läs mer i eget fönster

Allt större delar av Badelunda socken togs på 1960-talet i anspråk för stadsutbyggnad. År 1965 förvärvade församlingen därför tomtmark för byggande av en stadsdelskyrka. Byggnadsritningar presenterades samma år av arkitekt Nils Tesch. Med tanke på den låglänta kyrktomten och omgivande höghus saknades förutsättningar för att kyrkan på traditionellt vis skulle kunna höja sig över omgivningen. Istället valde Tesch motsatt väg och ritade en låg, sluten anläggning.

Fem år senare inleddes bygget. Tomten plangjordes och grundläggningen skedde på pålar försänkta till fast berg. Ytter- och mellanväggar murades av 2-stens tegel. Yttert...

Läs mer i eget fönster
År 1971 - Okänt Nybyggnad
Grundläggning gjordes med betongplintar försänkta till fast grund. Ytter- och mellanväggar murades av 2-stens tegel. Taket fick stomme av trä, med fackverktakstolar eller plywoodbalkar. Det relativt flacka yttertaket täcktes med plåt. För mer historik se kyrkobyggnad/kyrkan samt bifogad PDF Arkitekt Nils Tesch Källor_ ATA: Beskrivning Nils Tesch 8/12 1969 Rudberg, s 28-29

Nils Tesch (Arkitekt)