Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eskilstuna kn, NÄSHULTA KYRKA 1:1 NÄSHULTA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

D08-717.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÄSHULTA KYRKA (akt.)
Södermanland
Eskilstuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

NÄSHULTA KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - NÄSHULTA

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1308, år 1900: 1827, år 1995: 889

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på ett näs i Näshultasjön i den sydvästra Mälarbygden.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti och sakristia i norr.

I: Medeltida kyrka, sannolikt med ursprung i äldre medeltid, och senare ombyggd till en salkyrka med rakt östparti. Ingång i sydväst. Kyrkan fick under någon period tegelvalv, vilket framgår av de spår av stödpelare man fann vid en restaurering 1951. Bygg...

Läs mer i eget fönster
År 1820 - Okänt Ändring - Inhägnad, mur
Bogårdsmuren av kullersten ersattes med en mur av sprängd sten

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1943 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades genom att västra muren flyttades. Infartsvägen och entrén flyttades

Näshulta kyrka, Sörmländska kyrkor 123 (Publikation)

År 1975 - Okänt Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades

Sörmlands museums arkiv (Arkiv)

År 2006 - Okänt Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anlades

Kyrkvaktmästare (Uppgiftslämnare)