Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Köping kn, MALMA PRÄSTGÅRD 1:7 MALMA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

malma2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALMA KYRKA (akt.)
Västmanland
Köping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

MALMA PRÄSTGÅRD 1:7

Historik

Text saknas för närvarande

Delade meningar råder om när Malma kyrka uppfördes, men fasadernas rika tegelornamentik, strävpelarna och korets tresidiga avslutning hör senmedeltiden till, troligen 1400-talets sista decennier. Sakristian och vapenhuset är samtida. Fönster fanns då bara i söder och öster, mindre än idag. Över kyrkorummet var först ett trätak, men ganska snart slogs de två stjärnvalven, samt ett halvvalv över koret.

Vid en biskopsvisitation 1636 konstaterades att kyrkklockorna hängde i en gammal klockstapel, vars underbyggnad och tak ansågs ”tämliga”. År 1641 byggdes istället klocktornet inpå kyrkans västra gavel.

För mer historik se Kyrkob...

Läs mer i eget fönster
År 1730 - 1955 Ändring - Begravningsplats
Se bifogad PDF med bifogad händelselista med detaljerad information om händelser, årtal samt källhänvisningar.