Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, MARVIKSGRUNNAN 1:1 GRUNNANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

VyöverfiskelägetmkyrkanfrSV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRUNNANS KAPELL (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

MARVIKSGRUNNAN 1:1

Historik

Beläget i det närmaste direkt på de stigande berghällarna en bit från klungan av fiskarstugor och fiskebodar på södra Ulvön. Byggt av gävlefiskare 1771, invigt 1773.
Uppfört med liggtimmer på stenfot. Klätt med vitmålad spontad panel av sen 1800-talstyp. Rundbågiga fönster, två på sydsidan och ett på östgaveln, med luckor som nästan når upp till takfoten.Vapenhus saknas. Klockgalgen täckt med en huv. Brunt spåntak.
Väggarna och takytorna mellan de tre åsarna är numera klädda med med vitmålad board. Altaret står framför korfönstret som omgärdas av en blå draperimålning krönt med ett krucifix från 1500-talet. Nedre delen av fönstret ä...

Läs mer i eget fönster

Grunnans kapell utgör ett av de många fiskarkapell utmed norrlandskusten, som uppfördes av Gävlefiskare. Det speglar verksamhetens säsongsmässiga karaktär och kusttrakternas både isolerade och knappa förhållanden. Utvändigt karaktäriseras den enkla byggnaden av sin ursprungliga 1600-talsform, sin 1800-talspanelning(om än utbytt på 1970-talet)den vita målningen från samma tid och sin distanserade placering, en positionsmarkering från det gemensamma fiskarsamhället invid den skyddade hamnen.

Fiskekapellet uppfördes 1771. Det är en rektangulär träbyggnad med en klockbärare mot västra gaveln. Grund av natursten, de timrade yttervägg...

Läs mer i eget fönster