Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örnsköldsvik kn, SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115 SIDENSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIDENSJÖ KYRKA (akt.)
Västernorrland
Örnsköldsvik

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIDENSJÖ PRÄSTBORD 1:115

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SIDENSJÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1446, år 1900: 2613, år 1995: 1307

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken; kapell under Nätra ännu 1386 (Styffe).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen omfattar odlingsbygd i Nätraåns dalgång. Kyrkan ligger på en markant höjd ovanför en brant sluttning vid en krök i Nätraån. Stegport från 1831, av trä med svängd överdel. På kyrkogården söder om kyrkan står en vitmålad klockstapel, byggd 1736 av Erik Måberg men ombyggd och brädklädd 1886. Kyrkstallar har funnits norr om kyrkan. Ett nytt gravkapell efter ritningar av arkitekt Lars Åkerlund byggdes 1962. I väster ligger församlingshemmet....

Läs mer i eget fönster

Medeltida socken; kapell under Nätra ännu 1386 (Styffe).

Sidensjö medeltida salskyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr ligger mycket vackert belägen i skogsbygden på en höjd med utsikt mot söder. Den karaktäriseras exteriört av sin medeltida form med solid murkänsla och högt, spetsigt och ovanligt nog rödtjärat sadeltak, påverkad av 1700-talsklassicismens vitputsade ideal och utvidgade, stora, fönsteröppningar med djupt sittande fönster. Samtidigt har det sena 1900-talets ingenjörsmässiga krav på exakthet beträffande ytfinishen en framträdande roll i upplevelsen, inte minst genom den nyuppförda sakristian, men genomgåend...

Läs mer i eget fönster