Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vilhelmina kn, FATMOMAKKE 1:1 FATMOMAKKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND950612/018

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FATMOMAKKE KYRKA (akt.), FATMOMAKKE KAPELL (akt.)
Västerbotten
Vilhelmina

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FATMOMAKKE 1:1

Historik

Fatmomakke kapell i Vilhelmina socken är naturskönt beläget vid kultsjön i en samisk kyrkstad med många byggnader. Kapellet är det fjärde på platsen. Tidigare s.k. kyrkokåtor eller kapell uppfördes på 1730-talet, omkring 1790 samt på 1830-talet. Nuvarande kapellet uppfördes av trä 1881-1884 i nyklassisk stil med torn i väster samt en sakristia i avbalkning bakom koret. 1927-1931 utfördes en genomgripande renovering med bl a ny altartavla, målad av Gerda Höglund. Vid en restaurering 1978 under Bengt Lidström förstärktes stommen och interiören återfick utformningen före 1927. Altartavlan av J Meurk (Meurek?) från kapellets byggnadstid...

Läs mer i eget fönster

Fatmomakke, ca 116 km nordväst om Vilhelmina, har en lång historia som samisk mötesplats. Till denna plats vid Kultsjöns strand, mitt bland lappskattelanden, kunde de flesta sydsamer i trakten ta sig relativt lätt. Under 1700-talet fanns här två kyrkkåtor. De ersattes av ett timrat kapell 1790, som i sin tur ersattes av ett något större kapell 1834. Sedan den sistnämnda byggnaden både börjat förfalla och blivit för trång uppfördes den nuvarande kyrkan 1884. Från sitt ursprung som samisk mötesplats och sedermera kyrkplats utvecklades Fatmomakke även till en mötesplats mellan samer och nybyggare, handelsmän och kunder, ortsbor och tur...

Läs mer i eget fönster
År 1881 - 1884 Nybyggnad
Ny kyrka, den tredje (möjligen den fjärde), uppfördes på ny plats, ca 100 meter sydost om den gamla kyrkplatsen. Invigning skedde 1884. Takbeklädnad av hyvlad spån. En s k kåtakyrka skall ha funnits under 1700-talet, möjligen beläget öster om nuvarande kyrkan (omnämnt på 1780-talet). Ett kapell byggdes i närheten av nuvarande kyrkogården (eller på kyrkogården), nere vid sjön, 1790 av länsman Johan Edin, Åsele. Ett nytt kapell uppfördes på samma plats 1833 av Elis och Samuel Edman från Strömnäsby.
År 1970 - 1979 Utvidgning - Begravningsplats
1970-talet? Kyrkogården utvidgad åt öster (enligt vaktmästaren). Staketet förlängt.
År 1980 - 1999 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgad åt söder. Området söder om likboden använd för begravningar.
År 1990 - 1990 Ändring - Begravningsplats
Ändring av område för kistgravar till område för urngravar. Förslag upprättat 1989 av Ingemar Söder, Lantmäteriet, Åsele.

Ingemar Söder (Obestämd yrkestillhörighet)