Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Växjö kn, SJÖSÅS 1:132 SJÖSÅS NYA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sjösås nyakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SJÖSÅS NYA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Växjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SJÖSÅS 1:132

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården anlades i samband med kyrkans uppförande
1861-65. Stenhuggare P Rehn från Växjö fick uppdraget att
lägga kyrkogårdsmuren. På flygfotot från 1940-talet kan
man se att flera gravvårdar har varit grusade och i den norra
delen har de varit omgärdade av låga häckar. Tidigare växte
det även träd längs med kyrkans långsidor och på den västra
mursidan. De sistnämnda har tagits ner då deras rötter
gjorde att muren skadades. Kyrkogården har inte utvidgats
utan har samma storlek som då den anlades.

År 1861 - 1865 Nyanläggning