Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, LUNDA KYRKA 1:1 LUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Lunda kyrka fr Ö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDA KYRKA (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LUNDA KYRKA 1:1

Historik

Lunda kyrka ligger väl synlig från väg 273 mot Almunge. Attundalands tingsplats låg i socknen, som även konkurrerade med Sigtuna som marknadsplats. En tidigare kyrka har möjligen funnits på annan plats i socknen, bl.a. tyder dopfunten från 1200-talet på detta. Det är en medeltida salkyrka uppförd av gråsten. Långhuset har rektangulär plan med tre stjärnvälvda travéer, varav koret utgör det ösligaste, sakristia på norra sidan och vapenhus i söder. Sakristian är uppförd före långhuset, på detta tyder bl.a. sakristidörrens låga höjd. Genom de ursprungliga valvens utformning kan sakristian dateras till 1300-talets slut eller 1400-talets...

Läs mer i eget fönster

Lunda kyrka har sannolikt haft en tidigare föregångare på samma plats. Som belägg för detta anses vara den välbevarade dopfunten från 1200-talet samt att ”Lundatolfts” kyrka är omnämnd redan under tidigt 1300-tal. Ett annat bevis för detta är att sakristian är den nuvarande kyrkans äldsta del vilket kan tolkas som att föregångaren var byggd av trä.

Den nuvarande kyrkan är troligen uppförd under första hälften av 1400-talet med samtida stjärnvalv. Vapenhuset är tillfogat under 1500-talet varefter inga utvidgningar har skett. Fönstren höggs upp till nuvarande storlek år 1804. Kyrkan var ursprungligen oputsad/fogstruken och putsades...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 2004 Ändring
Läs gärna hela händelselistan som finns under Dokument.
År 1375 - 1424 Nybyggnad
Sakristia uppförs.
År 1400 - 1449 Nybyggnad
Långhus uppförs.
År 1701 - 1701 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs och ersatte en äldre.
År 1926 - 1926 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt väster.
År 1959 - 1959 Nybyggnad
Ett mindre gravkapell uppförs i den norra bogårdsmuren.
År 2000 - 2000 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund tillkom på kyrkogårdens sydvästra hörn. Komplettering av minneslunden 2004.