Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, ÄLGHULT 1:3 ÄLGHULTS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Älghultkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄLGHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

ÄLGHULT 1:3

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1805-06 på en ny kyrktomt på andra sidan vägen, snett mitt emot den gamla kyrkplatsen. Den ersatte då en medeltida träkyrka, vars sakristia av sten är bevarad. Kyrkogården fick fortsatt användning tillsammans med den nya. Ett första beslut om nybyggnad togs 1775. Ritning till den nya kyrkan uppgjordes 1799 vid ÖIÄ av Jacob Wulff. Grundstenen lades den 13 maj 1805 av landshövding Carl Stellan Mörner. För bygget svarades murmästaren J Wennerström och byggmästaren Olof Jonsson. Invigningen skedde först den 14 september 1816 och förrättades av biskop Ludvig Mörner.

PLAN OCH MATE...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Enligt 1696 års karta omgavs den gamla kyrkan av en rektangulär kyrkogård. Denna inhägnades av
gråstensmurar och var försedd med tre stycken stigluckor, en i väster, en i norr och en i öster. Den västra
vette mot prästgården, den norra mot den förbipasserande landsvägen och den östra mot kyrkplanen
med stallar, magasin och sockenstuga. Reparationer på stigluckorna och stenmuren omtalas vid flera
tillfällen under 1600- och 1700-talen. 1740 bestämdes att stigluckorna i norr och öster skulle få bredare
dörröppningar ”på det likbärare må komma fram, och bårekläden icke sönderslitas”.
Till den gamla kyrkan hö...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Inventeringen anger ingen nyanläggningsperiod.
År 1670 - 1996 Ändring
För specifika händelser, se pdf.