Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppvidinge kn, GRANHULTS KYRKA 1:1 GRANHULTS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

2105-010.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRANHULTS KYRKOGÅRD (akt.), GRANHULTS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Uppvidinge

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRANHULTS KYRKA 1:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkogården har troligen sin ursprungliga
form, eftersom det inte talas om någon utvidgning
i arkivalierna. På en karta från
1820 verkar kyrkogården ha samma form
som idag. Klockstapeln byggdes 1703
och efterträdde en tidigare klockstapel
som hade blåst ned i en storm. Stigluckan
i öster byggdes 1731.
Förr fanns enkla träkors så kallade likträ,
på kullar som markerade gravplatserna.
1808 beslutades att sådana inte längre
skulle användas. Enligt äldre foton fanns
det kvar sådana likträn på kyrkogården
fram till 1920-talet. Tidigare, åtminstone
fram till mitten av 1900-talet, var det vanligt
med gravkullar, där det ofta...

Läs mer i eget fönster
År 1220 - 1229 Nyanläggning
År 1703 - 2005 Ändring
1703 Klockstapeln uppförs. 1731 Stigluckan byggs. 1761- 1774 Reparationer på klockstapeln. 1793 En ny port med lås tillverkades till stigluckan. 1808 Fattades beslut om att så kallade likträ inte längre skulle användas på kyrkogården. 1923 En ny säker stenfot lades under långbenen på klockstapeln. 1928 Kyrkogården är inhägnad med kullerstensmur och å densamma finnes en mängd gamla grav vårdar av ohuggna smala stenar, en del utan inskrifter, men å en del finnes det bokstäver som är otydbara därför att de växt igen med mossa. (Växjöbladet 25 april 1928). 2005 Trädvårdsplan för kyrkogården. Ansökan om tillstånd att ta ned träd (björkar) i trädkransen kring kyrkan.