Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, VITTARYD 3:8 VITTARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vittarydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VITTARYDS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VITTARYD 3:8

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkplatsen har anor från medeltiden och här har genom historien funnits, förutom den nuvarande kyrkan,
en äldre träkyrka. De äldsta bevarade gravvårdarna på kyrkogården är från 1500-1600 talet. Under
tidigare århundraden har även kyrkorummet använts som begravningsplats. Kyrkogården ramas in av en
vackert mossbevuxen kallmurad naturstensmur och i denna har flera äldre gravvårdar hittats.
På ett flygfoto över Vittaryds gamla kyrkogård syns att det under 1950-talet funnits ett antal grusgravar,
vilka i dagsläget inte finns kvar. Förutom detta syns att det tidigare gått en grusgång från den
östra ingången diagonalt förbi den öst...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
År 1400 - 1997 Ändring
• 1400-t al Vittaryds nuvarande kyrka uppförd • 1697 Klockstapel av klockbockstyp byggd av mäster David från Tofteryd • 1816 Klockstapel inklädd med brädpanel • 1911 Planerad rivning av kyrkans klockstapel i samband med ett planerat uppförande av en tornbyggnad på kyrkan. Förslaget genomfördes aldrig • 1924 Reparation av kyrkans klockstapel Kyrkans tak av spån ersätts med enkupigt tegel • 1940 Lillklockan flyttas från klockstapeln till vapenhuset • 1950 Vittaryds prästgård från 1700-talet genomgår en omfattande renovering • 1965 Exteriör renovering av kyrkan Klockstapel rödfärgas och spåntaket ses över • 1965 Planer på att överta den gamla kyrkskolan och omvandla den till församlingshem. • 1984 Installation av automatisk klockringningsanläggning i klockstapeln • 1997 Handikapptoalett inrymd i det på kyrkogården befintliga förrådet Beslut om dragning av elkabel på Vittaryd kyrkogård. Den aktuella kabeln skall gå från östra sidan av vapenhuset längs med kyrkan och genom öppningen i kyrkogårdsmuren i väster. Åtgärderna är inte av sådant slag att de medför någon väsentlig förändring av kyrkogården.
År 1890 - 1890 Nyanläggning
Den nya kyrkplatsen anläggs ca 200 meter ifrån den gamla kyrkan.
År 1993 - 2003 Ändring
• 1993 Tillstånd till uppförande av ny ekonomigård på Vittaryds kyrkogård, undertecknad av Pär Lindström. Tillstånd till tillbyggnad av befintlig ekonomibyggnad vid Vittaryds Kyrkogård • 2003 Björkarna i korsgången ersattes av oxlar. Luckorna i trädkransen fylldes ut. En björkspireahäck planterades i väster. En mur av huggna granitblock byggdes vid parkeringen. De ursprungliga grusgångarna togs upp. En meditationsplats anlades med en diagonalställd brunn kantad av tuktade granitblock samt plantering och soffor. En gjutjärnsurna placerades på en granitsockel i korsgångens mittpunkt. Viss komplettering av buskar. Serviceplatser med soptunnor, vattenpost och redskapsställ anlades vid varje ingång.