Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, ÅSBO KYRKA 2:1 ÅSBO KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

NF1912/91

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅSBO KYRKA (akt.), ÅSBO KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

ÅSBO KYRKA 2:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÅSBO

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1457, 1900: 2586, 1995: 776

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger högt och naturskönt 10 km söder om Mjölby med vid utblick över Åsbyåns dalgång - en del av Svartåns övre vattensystem. På kyrkogården finns ett gravkapell. Invid kyrkan återfinns klockargården (alltjämt i kyrkans ägo), Åsbo skola med ett unikt utformat gymnastikhus samt några villor varav den s k Åsbygården förr var ålderdomshem och senare konvalescenthem. Här finns också kyrkstallar. Prästgården och församlingshemmet ligger ca 500 m öster om kyrkan. Miljön kring Åsbo är riksintres...

Läs mer i eget fönster

Åsbo kyrka
Åsbo är en medeltida socken och kyrkan tillkom under äldre medeltid, möjligen 1200-
talet. Under 1400-talet utökades kyrkan med ett större, jämnbrett kor, en sakristia i norr,
och i kor och långhus slogs kryssvalv. En dopfunt från 1200-talet och medeltida
träskulpturer har förmodligen hört till kyrkans äldsta inredning. Med ekonomiskt stöd
av kyrkans patronus utfördes en omfattande ombyggnad under 1750-talet då kyrkan
utökades mot norr med en stor korsarm samt sakristia, murarna höjdes, valven borttogs
och ersattes av trätunnvalv. Även stora delar av inredningen tillkom vid denna tid, bl a
den slutna bänkinredning...

Läs mer i eget fönster