Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Boxholm kn, MALEXANDER 1:127 MALEXANDERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Malexanders kyrka, 26

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALEXANDERS KYRKA (akt.)
Östergötland
Boxholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MALEXANDER 1:127

Historik

FÖRSAMLING 1995 - MALEXANDER

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1043, 1900: 1234, 1995: 300

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Malexander ligger i Göstringe härad i ett landskap som domineras av kuperad, skogbevuxen moränterräng med talrika, delvis odlade, torvmarker i sänkorna vid norra stranden av Sommen. Genom socknen går i nordväst-sydostlig riktning ett stråk med grusåsar, som vid kyrkan breder ut sig till ett fält. Trakten saknar herrgårdar, däremot finns en mängd små byar och torp. Det egendomliga namnet återgår på det äldre Malgesanda, som var namnet på strandbygden kring sjön Malgen. Til...

Läs mer i eget fönster

Malexanders socken är belägen norr om sjön Sommen och domineras av skogbevuxen terräng
med många sjöar. Området tillhör det sydsvenska höglandet och har en utpräglad
sprickdalstopografi med platåer som begränsas av smala och djupa dalgångar samt ett stråk av
rullstensåsar. Socknen är medeltida och finns omnämnd 1345 som Malghasandr. Jordbruk och
skogsbruk har varit de största näringarna med fisket som en betydande biinkomst. I trakten
finns flera säterier såsom Aspanäs, Somvik, Stjärnesand och Bålvik, varav de tre förstnämnda
har övertagits av Boxholms bruksbolag som är en betydelsefull jordägare i socknen. Aspanäs
innehades ...

Läs mer i eget fönster