Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Lessebo kn, SANKT SIGFRID 7 HOVMANTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hovmantorpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOVMANTORPS KYRKA (akt.)
Kronoberg
Lessebo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SANKT SIGFRID 7

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan uppfördes 1845-47 som ersättare för en träkyrka av medeltida ursprung men på ny plats. Den gamla kyrkplatsen är bevarad som ödekyrkogård. Beslutet om nybygge togs 1823 och församlingen fick 1827 K Majts tillstånd att uppföra även den nya kyrkobyggnaden av trä. Ärendet blev sedan vilande till 1838. Ritningar utarbetades 1842 av Theodor Edberg. Som byggmästare omtalas Johannes Johansson, Färgestad. Kyrkan invigdes 1847 av biskop Christofer Isaac Heurlin.

PLAN OCH MATERIAL - Korskyrka med kor och sakristia i öster samt utbyggt torn i väster. Sakristian delas genom en förstuga i två utrym...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården anlades i samband med att kyrkan uppfördes. Vid invigningen var kyrkogården kal, ojämn
och flack. Platsen var också mycket vattensjuk. Föra att råda bot på detta utdikades och dränerades
kyrkogården i flera omgångar. Det var först när vattentillförseln skars av i samband med att den nya
kyrkogårdsdelen anlades 1931 som tillfredställande resultat nåddes.
Från början var Hovmantorps kyrkogård gemensam för Hovmantorps och Lessebo socknar, men
1922 fick Lessebo en egen kyrkogård.
Utvidgningar har skett vid tre tillfällen, 1931, 1971 och 1990. 1931 utvidgas kyrkogården åt norr
varvid norra muren avlägsnas och en hagtor...

Läs mer i eget fönster
År 1847 - 1847 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av Theodor Edberg. Kyrkogården anlades i samband med att kyrkan uppfördes.

Theodor Edberg (Arkitekt)

År 1848 - 2001 Ändring
För specifika händelser, se pdf.