Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1 VÄTÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Vätö kyrka från SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄTÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄTÖ PRÄSTGÅRD 4:1

Historik

Vätö kyrka är vackert belägen i en sluttning vid Vätösundet. I västra bogårdsmuren finns ett gravkapell från 1786, och på en backe öster om kyrkan står en klockstapel, uppförd senast 1632. Den vitputsade kyrkan är huvudsakligen uppförd av natursten, och består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i söder. Långhus och vapenhus har spåntäckta sadeltak, över sakristian ett tälttak. Ingång till kyrkorummet sker från väster samt via vapenhuset. Kyrkan med ursprunglig sakristia uppfördes troligen under 1300- talets förra hälft. I slutet av 1400-talet slogs valv i kyrkorummet, och i slutet av medelt...

Läs mer i eget fönster

Vätö kyrka är medeltida men bestämda uppgifter om när kyrkan uppfördes finns inte. De historiska dokumenten ger emellertid en del hänvisningar. Vätö finns omnämnt för första gången i bevarade källor från år 1337 då Vätö kyrka och kyrkoherde testamenterades pengar av kyrkoherden i Frötuna. En bortre tidsgräns för kyrkans tillkomst kan dras vid 1310-talet då Vätö socken saknas bland de lokala ärkebiskoparnas visitationer.

Vätö kyrka har en rektangulär plan med långhus och jämnbrett kor. Sakristian i norr är medeltida, möjligen samtida med kyrkan. Kyrkans vapenhus tillkom troligen i slutet på 1400-talet. Kyrkan har sedan början av ...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1399 Nyanläggning
Kyrkans långhus och sakristia uppförs.
År 1630 - 1639 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs, eventuellt något tidigare.
År 1663 - 1663 Flyttning
Klockstapeln flyttas till platsen i backen öster om kyrkan.
År 1840 - 1849 Rivning
Tre stigluckor till den äldre delen av kyrkogården rivs. Den norra ersätts med nuvarande murade grindstolpar och dubbla järngrind.
År 1906 - 1910 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas mot söder.
År 1978 - 1978 Nybyggnad
Nytt redskapsskjul öster om kyrkogården.
År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anläggs.