Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, TIDERSRUM 6:1 M.FL. TIDERSRUMS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

f0203410

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TIDERSRUMS KYRKA (akt.), TIDERSRUMS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TIDERSRUM 6:1

TIDERSRUM 2:18

Historik

FÖRSAMLING 1995 - TIDERSRUM

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1065, 1900: 1365, 1995: 258

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger vid ett vägskäl 10 km sydväst om Kisa i södra Östergötlands skogsbygd. Den är belägen på sluttningen av en ås med utblick över en trång dalgång. På kyrkogården finns klockstapel (enligt Nils Månsson Mandelgren uppförd 1711) och gravkapell. I anslutning till kyrkan ligger ett hembygdsmuseum och ett församlingshem (f.d. skola). Detta gamla bygdecentrum är riksintresse.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Tidersrums är en av lan...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Redan på en arealavmätningskarta över Tidersrum från 1703 finns den rektangulära
kyrkogården utritad med en tydlig avgränsning runt kyrkan. Kyrkogården tycks vara
orienterad något annorlunda än idag, men det kan bero på en något schematisk avritning
av verkligheten. En geometrisk karta från 1727 visar en öppning i södra muren. En
arealavmätningskarta från 1866 visar kyrkogårdens avgränsning mer i detalj. På denna
karta kan man se att kyrkogården har samma orientering som idag, men att formen
skiljer något.

På kyrkogården söder om kyrkan står en vackert utförd klockstapel vars byggnadsår
enligt uppgif...

Läs mer i eget fönster