Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1 VÄDDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Väddö kyrka fr NV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄDDÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄDDÖ PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Väddö kyrka ligger vid väg 283, ca 15 km söder om Grisslehamn. Socknen har, genom sitt läge, haft speciell betydelse för transporter till Åland, Finland. Den gamla medeltida kyrkan revs i samband med att den nya, större kyrkan uppfördes 1840-42. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning. Långhuset har rektangulär plan med sakristia mitt på östra sidan och ett torn, uppfört 1852-54, mitt på den västra. 1972 brann kyrkan till följd av ett åsknedslag, murarna stod kvar men inredningen förstördes. Nuvarande ljusa interiör präglas av Jörgen Fåks restaurering 1968-69.

Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregi...

Läs mer i eget fönster

År 1840-42 uppfördes Väddö kyrka efter Hawermans ritningar. Kyrkan är orienterad i nord-sydlig riktning med sakristian på östra långsidans mitt och tornet på den västra långsidan. Kyrkan har formen av en salkyrka med fullbrett korparti. På grund av medelsbrist uppfördes tornet först 1852-54. År 1872 förstördes kyrkan i en brand och endast murarna kvarstod. Återuppbyggnaden leddes av arkitekten Frans Lindskog, och följde i princip Hawermans ritningar, om än murarna gjordes något högre.

År 1840 - 1842 Nybyggnad
Medeltida kyrkan rivs och Väddö nya kyrka uppförs efter Hawermans ritningar.
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården åt söder efter förslag från arkitekt Olof Hult.

Olof Hult (Arkitekt)

År 1938 - 1938 Nybyggnad
Gravkapellet uppförs efter ritningar av Sten Dahlen.

Sten Dahlén (Okänd)

År 1974 - 1974 Ändring - Inhägnad, mur
Ändring av kyrkogårdsmuren. Nordöstra delen av bogårdsmuren kring kyrkan (ca 6,5 m) flyttas in.
År 1984 - 1984 Nyanläggning - Minneslund
Minneslunden anläggs. Ekonomibyggnad samt garage uppförs söder om minneslunden.