Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, SKEDERSBY 11:1 SKEDERIDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Skederids kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDERIDS KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDERSBY 11:1

Historik

Skederids kyrka är belägen i Finsta samhälle, på östra sluttningen av en höjning i terrängen. Den uppfördes troligen som gårdskyrka till Finsta gård av Upplandslagmannen Birger Persson, den heliga Birgittas far. Väster om kyrkan står en klockstapel, byggd 1775-76 ovanpå en gammal stiglucka. Kyrkan består av rektangulärt långhus med smalare, rakt avslutat kor. Öster om koret ligger en smalare sakristia. Vapenhuset är beläget i söder, vid övergången mellan långhus och kor. Under vapenhuset finns ett gravvalv, som 1923 ändrades till pannrum. Kyrkorummet nås via en svagt spetsbågig tegelportal i västra gaveln. Kyrkan, under plåttäckt sa...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan är byggd i två huvudsakliga etapper med den ursprungliga låga romanska delen tydligt urskiljbar från det senare tillbyggda långhuset. Ursprungskyrkan byggdes under 1200-talets sista årtionden med långhus och ett smalare rakslutet kor. Denna kyrka utgör idag kor och sakristia. På norrsidan av ursprungskyrkan fanns en medeltida sakristia som revs på 1880-talet. Ursprungskyrkans plantyp med ett smalare rakt avslutat kor kan ses som en mellanform mellan äldre romanska planer med rund absid och den salskyrkoplan som från omkring år 1300 kom att dominera kyrkobyggandet i ett par hundra år.

Efter Birgittas helgonförklaring 1391 ...

Läs mer i eget fönster
År 1275 - 1300 Nyanläggning
Kyrkan uppfördes med rakt avslutat kor smalare än långhuset. Långhus och kor utgör nuvarande kyrkas kor och sakristia. Norr om koret låg en sakristia.
År 1300 - 1399 Ändring
Storklockan gjöts.
År 1692 - 1692 Nybyggnad
En klockstapel byggdes, revs i samband med att nuvarande klockstapel tillkom.
År 1700 - 1729 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Kyrkogårdsmuren sannolikt lagd vid denna tid. Suecia antiqua antyder att kyrkogården på 1660-talet omgavs av plank.
År 1775 - 1776 Nybyggnad
En äldre stiglucka byggdes på till nuvarande klockstapel. Virke från tidigare klockstapel återanvändes varför årtalet 1692 kan läsas på en bjälke.
År 1790 - 1790 Ändring
Lillklockan gjöts.
År 1814 - 1814 Ändring - Inhägnad, mur
Trätak över muren togs bort.
År 1929 - 1929 Ändring - Begravningsplats
1929 omkring, Kyrkogården planerades om.
År 1965 - 1965 Ändring - Begravningsplats
Kyrkbacken rustades upp enligt förslag av trädgårdsarkitekt E Hermelin.

E Hermelin (Trädgårdsarkitekt)

År 1965 - 1965 Nybyggnad
Bårhuset byggdes.
År 1987 - 1987 Ändring
Nytt plåttak lades med fabriksbelagd plåt ( på klockstapeln), i övrigt utförande lika befiuntligt tak.
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund anlas i norra delen av kyrkogården.