Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, HORNS KYRKA 1:1 HORNS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Horns kyrka, 99

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HORNS KYRKA (akt.), HORNS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HORNS KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HORN

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 1764, 1900: 2560, 1995: 1111

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i Stångådalen vid Horns samhälle invid ett vägskäl i södra Östergötlands skogsbygd 12 km sydost om Kisa. På kyrkogården finns ett bisättningsrum. Söder om kyrkogården ligger skolan, pastorsexpedition och f.d. ålderdomshem. Den rivna medeltidskyrkans grundmurar finns kvar vid Ekeby, på en udde i sjön Åsunden, där också f.d. prästgården ligger. Komministergård vid Holma. Miljön är en del av ett större riksintresse vid södra änden av sjön Åsunden.

RASERAD KYRKA /...

Läs mer i eget fönster

Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Material har även lämnats av
Fredriksson Arkitektkontor AB, Norrköping. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har vuxit fram kring kyrkan som uppfördes 1754.
Lantmäterikartan från 1791 visar en ingång i kyrkogårdens östra mur.
En karta från 1800-talets mitt visar en sammansatt kyrkby där byggnader som kyrkstall,
sockenmagasin, fattigstuga och sockenstuga låg i anslutning till kyrkan och
kyrkogården. Även en åkerlycka låg väster om kyrkogården. Kyrkogården ...

Läs mer i eget fönster