Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sundsvall kn, RÖKLAND 1:26 ALNÖ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4085-13.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ALNÖ GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sundsvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

RÖKLAND 1:26

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ALNÖ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 684, år 1900: 6841, år 1995: 7842

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, 1314 som annex till Skön (DS 1314). Även 1571 omnämnt som annex till Skön. Fram till 1892 pastorat med Skön, från 1892 eget pastorat.

LÄGE OCH OMGIVNING - Alnön ligger en dryg mil öster om Sundsvall med landförbindelse via den höga bron över Alnösundet. Den i bruk varande församlingskyrkan (se ALNÖ NYA KYRKA) ligger i utkanten av tätorten ovanför en ca 100 m hög och brant sluttning ner mot Alnösundet. Öster om kyrkan vidtar odlingsbygd på planare mark. Sydväst om kyrkan, ca 20 m längre ned i sluttningen, lig...

Läs mer i eget fönster

Alnö gamla kyrka är en medeltida kyrka i sten uppförd under romansk tid. Kyrkan är en-skeppig med lägre och smalare rakslutet kor. Sakristia i nordost och vapenhus i sydväst, båda tillbyggda under 1400-talet. Grundplanen är mycket oregelbunden. Dess orientering är inte fullt öst-västlig, troligen p g a markens lutning. Vapenhuset sluter till kyrkan utan förband. Sydportalen är avsmalnande uppåt.

Se även tidigare invenetringar.