Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, VOXTORP 3:1 VOXTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

voxtorpkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VOXTORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VOXTORP 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Fyra km från Bors samhälle, inom en muromgärdad kyrkogård, ligger den nyklassicistiska kyrkan, som ersatte en medeltida stenkyrka på samma plats. Kyrkan byggdes 1841-43 efter ritning 1839 av Samuel Enander, ÖIÄ, som på K Majt:s uppmaning fick frångå sitt första förslag och istället följa det från församlingen insända förslaget, utfört av byggmästare Berntsson. Invigningen skedde 1845. Exteriören är välbevarad, interiören något förändrad vid 1930-talets renovering, men med ursprunglig inredning.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med brett rundat kor med fyra fönster i öster (tre på ri...

Läs mer i eget fönster

På samma plats som den nuvarande låg Voxtorps gamla kyrka. Att
den uppfördes före år 1300 verkar vara säkert och vid rivningen av
kyrkan inför byggnationen av den nya påträffades fyra kufiska mynt
varav ett från folkungatid, cirka 1200-tal. Vid den här tiden bör
en kyrkogård ha varit anlagd på ett mindre område kring kyrkobyggnaden.
Den nuvarande kyrkan uppfördes under åren 1841-43
och den gamla kyrkan revs för att ge plats. Kyrkogården ordnades
förmodligen i samband med detta och var då det rektangulära området
närmast kyrkan. En utvidgning skedde mot öster fram till den
nuvarande stödmuren 1923 och 1954 utvidgades kyrkogå...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Förmodligen uppfördes den äldsta kyrkan före 1300-talet. På platsen har påträffats kufiska mynt varav ett från 1200-tal.
År 1841 - 1992 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Malte Erichs (Arkitekt)