Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4 RYDAHOLMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

rydaholmkkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RYDAHOLMS KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RYDAHOLMS PRÄSTGÅRD 1:4

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Det mäktiga romanska stentornet med sina dubbla spiror bibehölls medan kyrkobyggnaden i övrigt av församlingen motvilligt revs för nybygge 1793. Långhus och kor byggdes efter ritning (fig 123, 124) från OIÄ av Thure Wennberg. På församlingens begäran utfördes den lik Gällaryd i samma pastorat, fastän betydligt större. Byggmästare Hans Lundström, Laholm, ledde arbetet, Lars Wennerholm ansvarade för snickeriarbetena. Exteriören är välbevarad, interiören kraftigt ändrad vid ett flertal renoveringar. Det klassicerande helhetsintrycket är dock förhärskande.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkor...

Läs mer i eget fönster

Rydaholms kyrkogård har liksom kyrkan medeltida ursprung. Kyrkogårdens
tidigaste utsträckning är okänd. I samband med Dackefejden
skall Gustaf Stenbocks styrkor ha haft ett befäst läger direkt
väster om kyrkogården, av vilket ännu rester av vallar och grav finns.
Kyrkogården hade fram till början av 1900-talet en ängsliknande
karaktär med ett fåtal oregelbundet stående vårdar inom gräsytor,
vilket kan ses på en teckning från 1880-talet. Ytorna var uppdelade
i grifteplaner, tillhöriga socknens olika hemman, en sedvänja
som bestod in i 1900-talet, om än i begränsad omfattning. Kyrkogården
har varit omgärdad av stenmur, trolig...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1825 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

E. Erlandsson (Arkitekt)

Henricsson & Lövgren (Okänd)

Ragnar Ekstedt (Trädgårdsarkitekt)