Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1 OTHEM KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND960817/020

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OTHEM KYRKA (akt.), OTHEMS KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

OTHEM KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Othems kyrka består av ett tvåskeppigt långhus med smalare rakslutet kor, västtorn och nordlig sakristia. Tornet uppfördes för en äldre kyrka vid förra hälften av 1200-talet; det påbyggdes under senare hälften av 1200-talet. Koret byggdes troligen omkring 1240, långhuset något senare, omkring 1265. Sakristian är från 1882. Kyrkan har höga vitputsade murar och branta sadeltak. Tornet, som är försett med ljudgluggar i tre våningar, avslutas med gavelrösten och en åttkantig spira. Långhus och kor har varsin sydportal, båda spetsbågiga och med ornerade kapitälband. Långhusets norra rundbågsportal (nu igenmurad) har tillhört den äldre ky...

Läs mer i eget fönster

Othem kyrka är från medeltiden. Den första stenkyrkan på platsen uppfördes i början av 1200-talet. Av den återstår dock endast minde delar, varav långhusets nordportal kan nämnas. Tornets nedre delar är några decennier yngre, medan dess övre delar samt det nuvarande långhuset och koret byggdes ungefär samtidigt vid mitten av 1200-talet.

Av förändringar efter medeltiden kan nämnas att en strävpelare mot långhuset södra vägg uppfördes på 1700-talet, samt att kyrkans fönster förstorades och en sakristia uppfördes år 1882.

1908 drabbades kyrkan av en brand som förstörde tornhuven och alla övriga tak. Vid reparationen påföljande år...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1229 Nyanläggning
tidigt 1200tal? Första stenkyrkan på platsen byggdes (mindre rester återstår, bl.a. långhusets nordportal).
År 1960 - 1960 Nybyggnad
Bårhus efter ritningar av Olle Karth.
År 1993 - 1993 Ändring
Stigluckan reparerades.
År 1994 - 1996 Ändring
omkring 1995. Påfylldes kyrkogårdsgångarna med grus och vissa partier belades med sten.