Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Värnamo kn, FORSHEDA 13:1 FORSHEDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

forshedakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FORSHEDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Värnamo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FORSHEDA 13:1

Historik

Text saknas för närvarande

Forsheda kyrkogård har utvidgats vid fl era tillfällen under 1900-talet
och visar på ett tydligt sätt stilideal som gällde vid dessa tidpunkter.
Av kyrkogårdens äldre historia från 1800-talet och tidigare är inte
mycket känt, den äldsta delen är den som närmast omger kyrkan.
1862 utvidgades kyrkogården och i den nya muren som vätte mot
sockenstugan togs en trappa upp. Vid de grävningarna fann man
den runsten som idag står uppställd vid östra muren. Stenen var så
stor att grävarna först trodde att de stött på berggrunden. Stenen
vittrade snabbt när den ställdes upp och utsattes för sol och vind,
men innan för mycket hann för...

Läs mer i eget fönster
År 1800 - 1899 Nyanläggning
År 1862 - 2003 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Ivar Andersson (Trädgårdsarkitekt)

Lennart Lundqvist (Trädgårdsarkitekt)