Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 BARLINGBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

454-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARLINGBO KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BARLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1

Historik

Barlingbo kyrka stegrar sig trappstegsvis i tre avsatser från öster till ett kraftigt västtorn, som är väl synligt över det omgivande åkerlandskapet. Trots sina betydande proportioner är tornet inte uppfört till full höjd utan klockvåningen med ljudgluggar har inrymts i nedre delen av tornspiran. Rester av en tidigmedeltida stenkyrka med västtorn har grävts fram under den nuvarande kyrkan av putsad kalksten. Under 1200-talets andra fjärdedel uppfördes det nuvarande koret, som i öster såsom ett slags absid har ett mycket märkligt fyrsidigt utsprång där altaret är placerat. Samtidigt med koret vidbyggdes en sakristia med två rum på ko...

Läs mer i eget fönster

Barlingbo kyrka är i sin helhet uppförd under medel¬tiden. Den nuvarande byggnadens äldsta delar är koret med korutsprånget och sakristian, vilka kom till vid en byggnads¬etapp i början eller mitten av 1200-talet som ersättning för en äldre, romansk stenkyrkas korparti. Grundresterna av denna äldre kyrkobyggnad – från 1100-talet – påträffades under golvet vid en restaurering 1924.
Det nuvarande långhuset byggdes vid mitten av 1200-talet. Tornet, från slutet av samma århundrade, är kyrkans yngsta byggnadsdel. Det är osäkert om det fullbordades med en klockvåning eller om bygget avbröts innan det nått avsedd höjd.
Kyrkan har genomgå...

Läs mer i eget fönster
År 1058 - 1058 Nyanläggning
Byggnadsår enligt Strelow.
År 1170 - 1199 Nybyggnad
s. 1100-tal(?) En nu försvunnen, tornförsedd stenkyrka byggdes, grunden finns kvar under golvet i långhuset (SvK anger ”1200”).
År 2006 - 2006 Nyanläggning - Minneslund
Minneslund.