Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Krokom kn, ÅS PRÄSTBORD 4:1 ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4207-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅS KYRKA (akt.)
Jämtland
Krokom

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅS PRÄSTBORD 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 527, 1900: 1321, 1995: 2349

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger intill tätortsbebyggelsen högt ovanför Storsjön. Kyrkomiljön är en del av Storsjöbygdens riksintresseområde. Kyrkan från 1870-talet ersatte en medeltida kyrka några tiotal meter åt sydost. En murad stiglucka från 1762 står kvar vid gamla kyrkplatsen.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: Den murade medeltida kyrkan bestod före rivningen 1875 av ett rektangulärt långhus, smalare och lägre rakavslutat kor i öster, med murad sakristia i norr och ett vapenhus i trä vid västgaveln, med ingång från ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården omgärdas av en hög och tät granhäck. På kyrkogården breder till största delen grästäckta ytor ut sig och här finns ett rikt bestånd av träd. Från parkeringen söder om kyrkan leder en grusad gång fram till södra sidoportalen. Kyrkogårdsentrén har vita putsade plåtavtäckta grindstolpar krönta av kors. Vid sidoportalen förgrenar sig grusgången och leder bl.a. vidare till kyrkans huvudentré på tornet i väster. På den sydöstra delen av kyrkogården, som är den äldsta delen där den medeltida kyrkan stod, finns en äldre entré i form av en vitputsad stiglucka med spåntak och årtalet 1746.

Den nuvarande kyrkan hade en medelti...

Läs mer i eget fönster