Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, SKEDE 12:1 SKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedekkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEDE KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDE 12:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Efter att i många år ha diskuterat utvidgning av den medeltida kyrkan och 1817 fått ritning till detta från ÖIÄ, beslöt församlingen att istället gå in för nybyggnad och anlitade den i socknen födde länsbyggmästaren Carl Robert Palmér. Dennes ritning från 1834 approberades i efterhand, då kyrkan stod klar. Invigningen förrättades av biskop Esaias Tegnér 1837. Kyrkan är oförändrad till det yttre, och har i det inre återfått mycket av sin ursprungliga klassicerande karaktär efter flera genomgripande renoveringar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med halvrunt kor i öster, torn i väster...

Läs mer i eget fönster

Skede kyrkogård anlades förmodligen någon gång under medeltiden.
Det fi nns skriftliga uppgifter på att Skede församling hade
en kyrka 1290 och sannolikt hade det funnits en på platsen en tid
innan dess. Det saknas emellertid mer exakta uppgifter. Vid början
av 1800-talet påbörjades diskussioner om att bygga till den gamla
kyrkan eftersom den ansågs för liten och nedgången men 1822
frångicks det beslutet och en helt ny kyrka uppfördes något söder
om den gamla 1833. Därefter hände inte mycket på kyrkogården
förrän 1947 då den utvidgades med 3000 kvm mot söder. I samband
med detta uppfördes även ett bårhus som arkitekt Paul B...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Den gamla kyrkan uppfördes, något norr om den nuvarande, grunden sammanföll med nya kyrkans långsida. Utanför södra delen av bogårdsmuren stod en klockstapel med tre klockor. Två av dessa flyttades till det nya tornet.
År 1833 - 2000 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

AB Vetlanda Elinstallationer. (Firma)

Byggkonsult Börjesson och Nilsson AB (Firma)

Lennart Midström (Arkitekt)

Paul Boberg (Arkitekt)