Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vetlanda kn, LANNASKEDE STOM 2:1 LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lannaskedegamlakkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LANNASKEDE KYRKA (LANNASKEDE GAMLA KYRKA (akt.)
Jönköping
Vetlanda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LANNASKEDE STOM 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Lannaskede gamla kyrkogård stammar liksom kyrkan från tidig
medeltid. Sannolikt under 1800-talets första hälft har kyrkogården
fått nuvarande stenmur och entréparti. När gemensam kyrka byggdes
på ny plats för Lannaskede och Myresjö socknar 1876 fortsatte
kyrkogården i begränsad utsträckning att användas. Ända fram till
kyrkans restaurering och återtagande i bruk 1935 hade kyrkogården
kvar sin ålderdomliga ängskaraktär med högt gräs och enstaka
gravvårdar. I samband med kyrkans iståndsättande planerades kyrkogården
och ordnades i tre kvarter med gravar i raka rader. Gamla
gravvårdar flyttades till kyrkogårdens sydvästra hörn...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1876 - 1935 Ändring
För specifika händelser, se pdf.