Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, VALLERSTAD 15:1 VALLERSTADS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLERSTADS KYRKA (akt.), VALLERSTADS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VALLERSTAD 15:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VALLERSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 600, 1900: 794, 1995: 245

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen vid ett vägskäl en knapp mil norr om Mjölby på en svag höjd ute på slätten med vida utblickar. På kyrkogården finns ett bårhus. I anslutning till kyrkan ligger några jordbruksfastigheter och villor. I närheten återfinns den iögonenfallande, fornlämningstäta Lunds backe. Prästgården vid Olstorp.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en halvrund sakristia...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården under medeltiden på vanligt sätt växt fram kring kyrkan.
Mycket lite av medeltid återstår i dagens kyrkomiljö. Vid rivningen av den gamla
kyrkan togs en del inventarier tillvara och förvaras i den nya kyrkan.
Av äldre gravstenar finns inte mycket kvar. Broocman redogör för fragment av en
runsten. Texten är av den vanliga typen: hulfi:iarthi:kuml:tusi:aftiR:ia
fatbur:bruthur:sinu...

Läs mer i eget fönster