Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, SKEPPSÅS 4:1 SKEPPSÅS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Skeppsås kyrka, 75

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKEPPSÅS KYRKA (akt.), SKEPPSÅS KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEPPSÅS 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - SKEPPSÅS

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 356, 1900: 498, 1995: 171

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger 15 km sydost om Mjölby vid ett vägskäl på en höjd högt i landskapet med vid utblick och väl synlig. Invid kyrkan finns en f d skola, nu bygdegård, församlingshem samt prästgård. På kyrkogården finns en vitmålad klockstapel som också fungerar som bisättningsrum.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rymlig korsarm på den södra sidan samt ett smalare och rakavslutat kor med sakris...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antas att kyrkogården sedan medeltiden vuxit fram runt kyrkan.
En tidigmedeltida gravhäll med runinskrift fanns på Broocmans och Widegrens tid i
kyrkan. Denna är nu försvunnen. Stenen har legat som lock till en tidigmedeltida
gravkista och tillhör den allra första kristna tiden. Stenen har få motsvarigheter, närmast
jämförbara monument är en fragmentariskt bevarad gravhäll från grannkyrkan i
Fornåsa....

Läs mer i eget fönster