Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mjölby kn, JÄRSTAD 9:1 JÄRSTAD KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Järstad kyrka, 18

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRSTADS KYRKA (akt.), JÄRSTAD KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Mjölby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JÄRSTAD 9:1

Historik

FÖRSAMLING - JÄRSTAD

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 334, 1900: 414, 1995: 121

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger ca en mil norr om Mjölby invid ett vägskäl, väl synlig på en moränhöjd med vid utblick nära Svartån. Runt kyrkan ligger villor och jordbruksfastigheter, en f.d. skola och lärarbostad.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Kyrkan uppfördes troligen under 1200-talet och är en av ytterligt få medeltida landskyrkor i Östergötland som murats av tegel. Sannolikt under 1300-talet förlängdes kyrkan i väster med gråsten. Samtidigt eller under medeltidens senare hälft...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets websida.
Det kan antagas att kyrkogården vuxit fram kring kyrkan under medeltiden. Få rester
efter denna kyrkogård finns bevarade. I samband med restaureringen av kyrkan på
1930-talet gjordes dock ett par intressanta observationer. En ej underskriven
arkivhandling daterad 2/11 1934 låter meddela att man påträffat fem skelett under
golvet till sakristian. Samtliga skelett var skadade och relativt omkringrörda. Författa...

Läs mer i eget fönster