Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vaggeryd kn, TOFTERYD 6:1 TOFTERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tofterydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TOFTERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Vaggeryd

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TOFTERYD 6:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Delar av den medeltida kyrkans norra mur ingår i den nya kyrkan, som byggdes 1833-35 av byggmästare Peter Pettersson från Tåå i Sandhults socken i Älvsborgs län, efter ritning 1832 av Fredrik Bäck, ÖIÄ. Församlingen föredrog Bäcks förslag framför det något enklare men likartade, som beställts av länsbyggmästare Carl Robert Palmér 1829 och insänts till ÖIÄ. Biskop Esaias Tegnér förrättade invigningen 1838. Exteriören är välbevarad, interiören har fått flera nya inslag i modern tid. I kyrkogårdens stenmur markeras huvudentrén av kraftiga, murade grindstolpar.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt k...

Läs mer i eget fönster

Tofteryds kyrkogård har medeltida ursprung, men från denna tid
syns idag inget ovan mark. 1663 byggdes den första belagda klockstapeln,
vilken ersattes av en ny 1712. 1689 uppfördes ”en fyrkantig
port eller lucka” i väster. En likadan uppfördes åt norr 1778. På kyrkogården
fanns en åttkantig grav tillhörig säteriet Möllnarp. Denna
täcktes av ett koniskt tak med järnspira och årtalet 1693. Eventuellt
härrör en på tre sidor profi lerad sandstenshäll vid sakristian från
denna grav, alternativt från gamla kyrkan (altarskiva?). 1829 beskrivs
kyrkogården som ”ganska ojämn och på sina ställen bergig, är liksom
kyrkan för trång och...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1349 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1689 - 1997 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Knut Nordenskjöld (Arkitekt)