Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, MÅNSARP 1:182 MÅNSARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Månsarpkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MÅNSARPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MÅNSARP 1:182

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Kyrkan ligger på en svag höjd nordost om platsen för dess föregångare, en träkyrka från 1714, som revs då kyrkan byggdes 1853-54, och som i sin tur ersatt en medeltida träkyrka. Johan Adolf Hawerman vid ÖIÄ omarbetade 1846 det lokala ritningsförslaget. Efter kritik från församlingen gjorde Hawerman ett nytt förslag 1848, vilket sedan följdes av byggmästaren, Peter Pettersson i Tåå. Invigningen förrättades 1857 av biskop Christoffer Isaac Heurlin. Exteriören är oförändrad och utmärks av den ovanliga gjutjärnsspiran, donerad och utförd av fem hyttlag vid bruk i trakten. Interiören är omgestalta...

Läs mer i eget fönster

Månsarps kyrkogård anlades 1853-54 i samband med att den nya
kyrkan byggdes. Endast en utvidgning har förekommit, 1960, då
gravplatser och ett urngravsområde inrättades norr om den gamla
kyrkogården. Den nya kyrkogården invigdes 1964. I samband med
utvidgningen togs en ingång upp i den norra kyrkogårdsmuren
så att ett sammanhang skapades mellan de båda kyrkogårdarna.
Av äldre kartmaterial framgår att en ingång skapades i den södra
kyrkogårdsmuren mellan 1912 och 1960, dock är det osäkert när
exakt detta skedde. För att föryngra den ursprungliga trädkransen
upprättades ett trädvårdsprogram 1991 av Lennart Angselius. 1992
an...

Läs mer i eget fönster
År 1853 - 1854 Nyanläggning
Kyrkogården anlades i samband med att kyrkan byggdes.
År 1960 - 2006 Ändring
För specifika händelser se pdf.

Ivar Andersson (Arkitekt)

Lennart Angselius (Obestämd yrkestillhörighet)