Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sollefteå kn, ÅDALS-LIDENS KYRKOJORD 17:1 ÅDALS-LIDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

VyfrSÖ.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅDALS-LIDENS KYRKA (akt.)
Västernorrland
Sollefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅDALS-LIDENS KYRKOJORD 17:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Ådals-Lidens kyrka har föregåtts av en medeltida stenkyrka, som förstördes av brand under 1600-talet, varefter en ny tornlös kyrka av trä uppfördes på samma plats, som låg något norr om den nuvarande kyrkplatsen. Under slutet av 1700-talet var träkyrkan i så dåligt skick, att man beslöt om ett nytt kyrkobygge. Ritningar till en tornlös kyrka med valmat sadeltak och pilastrar utmed fasaderna utfördes av Simon Geting 1817. Ritningarna reviderades vid granskningen på ÖIÄ av P W Palmroth. Så sent som 1784 hade snickaren och bonden Pehr Andersson Löfling byggt en mästerlig klockstapel till den ga...

Läs mer i eget fönster

FÖRSAMLING 1995 - ÅDALS-LIDEN

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 450, år 1900: 2161, år 1995: 1495

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger i övre Ådalen. Kyrkan ligger i tätorten ett stycke in i land ovanför en brant sluttning ner mot Nämforsen i Ångermanälven med sina bekanta hällristningar, huvudsakligen från bronsåldern. I närheten av kyrkan ligger en äldre skola och ca 350 m norr om kyrkan ruinen av en äldre kyrka. Den ligger något högre i terrängen och på en platå som avgränsats av ett vattendrag i norr.

RASERAD KYRKA / RUIN – I: Medeltida stenkyrka med salformad plan, 14...

Läs mer i eget fönster

Ritningar till en tornlös kyrka utfördes av Simon Geting 1817. Ritningarna reviderades vid granskningen på ÖIA av P W Palmroth. Byggmästare var Erik Ersson från Gafsele i Åsele socken, som också byggt en kyrka i Fredrika. Grunden lades 1817. 1818 vände sig församlingen till ÖIA med begäran om en ny ritning med torn över sakristian, vilket beviljades. Till det gamla förslaget tillfogade Palmroth en kraftig takryttare. Kyrkan stod färdig 1820.

Se även tidigare inventeringar.