Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, VIBYGGERÅ PRÄSTBORD 1:25 VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

StigportfrSV.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VIBYGGERÅ GAMLA KYRKA (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

VIBYGGERÅ PRÄSTBORD 1:25

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VIBYGGERÅ

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1244, år 1900: 2163, år 1995: 989

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken, omnämnd 1314 (DS 1946).

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen ligger vid kusten, centralt i landskapet. Den befintliga kyrkan ligger i utkanten av tätortsbebyggelse på en svag höjd (se II: VIBYGGERÅ KYRKA). Intill finns ett gravkapell från perioden 1880-1909. Vibyggerå gamla kyrka från medeltiden kyrka ligger mer perifert ovanför en skarp sluttning ner mot Dockstafjärden, ca 200 m sydväst om den nya kyrkan. I äldre tider var läget mer centralt och lättillgängligt då vattenleden gick längre in i land och närmre d...

Läs mer i eget fönster

Medeltida, något skev salkyrka, enligt en uppgift uppförd under 1200-talet, enligt andra 1400-talet. I söder ett vapenhus, möjligen 1600-tal, ej i förband med salkyrkan, med spånklätt sadeltak och gavel, och i norr en träsakristia från 1647, som ersatt den ursprungliga stensakristian.

Tomten är till sin yta mycket begränsad, förr omgiven av bogårdsmur, idag av ett enkelt trästaket av inhängnadstyp. I öster finns en rekonstruerad stegport i trä, gavlarna och det toppiga sadeltaket klätt med tjärad rundspån. Den mesta marken vetter mot S, vanligen högt växande gräs, endast en gravvård i koppar från förra hälften av 1800-talet. M...

Läs mer i eget fönster