Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kramfors kn, BARSTA 1:57 BARSTA FISKEKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

8Vy från hamnen.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BARSTA KAPELL (akt.), BARSTA FISKEKAPELL (akt.)
Västernorrland
Kramfors

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Fäbod

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

BARSTA 1:57

Historik

Längs Västernorrlands kuststräcka mellan Sundsvall och Örnsköldsvik finner vi flera ålderdomliga kapell långt ut i havsbandet. Flera av dessa kapell uppfördes under 1600-och 1700-talen. Tolv stycken finns bevarade i Ångermanland och tre stycken i Medelpad. Nämnas kan Ulvö gamla kapell i Örnsköldsviks kommun och skeppshamnskapell i Timrå kommun, båda är byggnadsminnen.

Fisket längs södra norrlandskusten var från 1500-talet och framåt en viktig inkomst inte bara för de bofasta invånarna utan även för de s.k. Gävlefiskarna. 1542 förklarade Gustav Vasa att samtliga strömmingsfisken och fiskelägen i Ångermanland var kungens rättmätiga a...

Läs mer i eget fönster

Uppfört i en by utan fast befolkning i slutet av 1600-talet. Initiativet till uppförandet av kapellet kom från kyrkoherde Nils Bozaeus som ägde den fäbod som fanns här. Under somrarna samlades här pigor och vallare samt många fiskare från upplandet och från grannbyarna Näs och Fällsvik. Dessutom användes hamnen av främmande fiskare, i första hand Gävlefiskarna.

Kapellet var också avsett för förvaring av av fiskeredskap.

Barsta kapell fick stå och förfalla fram till början av 1930-talet , då kapellet var i mycket dåligt skick. Då skedde den restaurering som räddade kapellet för eftervärlden.
Kapellet lyder inte under samma bes...

Läs mer i eget fönster
År 1655 - 1665 Nybyggnad