Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, FÅGELVIKS STOM 1:34 VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 200.14

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄSTRA FÅGELVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÅGELVIKS STOM 1:34

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄSTRA FÅGELVIK

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 675, 1900: 1125, 1995: 357

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Socknen är belägen i sydvästra Värmland, på gränsen mot Norge. Kyrkplatsen ligger naturskönt på ett näs vid sundet mellan norra och södra delen av sjön Foxen. Den nuvarande stenkyrkan är uppförd på 1850-talet, men ersatte då en äldre träkyrka vars belägenhet dock är osäker. Enligt obekräftad tradition skall den ha legat på Grånäsudden på hemmanet Tarms ägor.

RASERAD KYRKA / RUIN - I: En kyrka, troligen av trä, uppfördes under medeltiden. Dess utformning är i övrigt inte känd. Riven i sa...

Läs mer i eget fönster
År 2011 - 2012 Nybyggnad
Grävning för sommarvattenledning och uppförande av nytt pumphus.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

År 2012 - 2013 Ändring
Restaurering av 11 smideskors.

Antikvarietjänst AB (Antikvarie)

Ekshärads Smide (Hantverkare - Smed)